DYU

Informace o zkratce 'DYU'

Význam
Do You Understand
Popis

V překladu znamená: "Rozumíš ?" nebo "Chápeš ?"

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky DYU byla provedena: 5.1.2011
Význam:
Do You Understand
Popis:

V překladu znamená: "Rozumíš ?" nebo "Chápeš ?"

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky DYU byla provedena: 5.1.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf