FAQ

Informace o zkratce 'FAQ'

Význam
Fuck you
Popis
Jdi do p*****
Jazyk
angličtina
Zkratku FAQ najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky FAQ byla provedena: 12.1.2016
Význam:
Fuck you
Popis:
Jdi do p*****
Jazyk:
angličtina
Zkratku FAQ najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky FAQ byla provedena: 12.1.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf