FH

Informace o zkratce 'FH'

Význam
Fool House
Popis

Fool house znamená dům bláznů, toto označení se používá pro výraz "škola"

Jazyk
angličtina
Zkratku FH najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky FH byla provedena: 19.12.2009
Význam:
Fool House
Popis:

Fool house znamená dům bláznů, toto označení se používá pro výraz "škola"

Jazyk:
angličtina
Zkratku FH najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky FH byla provedena: 19.12.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf