FITB

Informace o zkratce 'FITB'

Význam
Fill In The Blanks
Popis
Vyplňte formuláře
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky FITB byla provedena: 19.10.2001
Význam:
Fill In The Blanks
Popis:
Vyplňte formuláře
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky FITB byla provedena: 19.10.2001

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf