FITB

Informace o zkratce 'FITB'

Význam
Fill In The Blanks
Popis
Vyplňte formuláře
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky FITB byla provedena: 19.10.2001
Význam:
Fill In The Blanks
Popis:
Vyplňte formuláře
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky FITB byla provedena: 19.10.2001

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf