FUAYF

Informace o zkratce 'FUAYF'

Význam
Fuck you and your family
Popis

Se*u na tebe i na celou tvou rodinu.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky FUAYF byla provedena: 29.12.2009
Význam:
Fuck you and your family
Popis:

Se*u na tebe i na celou tvou rodinu.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky FUAYF byla provedena: 29.12.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf