FWIW

Informace o zkratce 'FWIW'

Význam
For What It's Worth
Popis

Pro co to je hodnota.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky FWIW byla provedena: 1.3.2014
Význam:
For What It's Worth
Popis:

Pro co to je hodnota.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky FWIW byla provedena: 1.3.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf