FYP

Informace o zkratce 'FYP'

Význam
For Your Pleasure
Popis

Pro tvé potěšení.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky FYP byla provedena: 1.11.2010
Význam:
For Your Pleasure
Popis:

Pro tvé potěšení.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky FYP byla provedena: 1.11.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf