GIYF

Informace o zkratce 'GIYF'

Význam
Google is Your Friend
Popis
Google je tvým přítelem
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky GIYF byla provedena: 4.6.2009
Význam:
Google is Your Friend
Popis:
Google je tvým přítelem
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky GIYF byla provedena: 4.6.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf