GLOG

Informace o zkratce 'GLOG'

Význam
Go Look On Google
Popis
podívej se na Google
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky GLOG byla provedena: 7.4.2011
Význam:
Go Look On Google
Popis:
podívej se na Google
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky GLOG byla provedena: 7.4.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf