GLOG

Informace o zkratce 'GLOG'

Význam
Go Look On Google
Popis
podívej se na Google
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky GLOG byla provedena: 7.4.2011
Význam:
Go Look On Google
Popis:
podívej se na Google
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky GLOG byla provedena: 7.4.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf