GMAS

Informace o zkratce 'GMAS'

Význam
Give me a second
Popis

Dej mi chvilku

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky GMAS byla provedena: 19.11.2015
Význam:
Give me a second
Popis:

Dej mi chvilku

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky GMAS byla provedena: 19.11.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf