GNSD

Informace o zkratce 'GNSD'

Význam
good night sweet dreams
Popis
Dobrou noc, sladké sny.
Jazyk
angličtina
Zkratku GNSD najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky GNSD byla provedena: 20.7.2016
Význam:
good night sweet dreams
Popis:
Dobrou noc, sladké sny.
Jazyk:
angličtina
Zkratku GNSD najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky GNSD byla provedena: 20.7.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf