GNSD

Informace o zkratce 'GNSD'

Význam
good night sweet dreams
Popis
Dobrou noc, sladké sny.
Jazyk
angličtina
Zkratku GNSD najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky GNSD byla provedena: 20.7.2016
Význam:
good night sweet dreams
Popis:
Dobrou noc, sladké sny.
Jazyk:
angličtina
Zkratku GNSD najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky GNSD byla provedena: 20.7.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf