Gnasd

Informace o zkratce 'Gnasd'

Význam
Good night and sweet dreams
Popis
V českém překladu Dobrou noc a sladké sny. Používá se když jdete spát.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky Gnasd byla provedena: 4.3.2015
Význam:
Good night and sweet dreams
Popis:
V českém překladu Dobrou noc a sladké sny. Používá se když jdete spát.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky Gnasd byla provedena: 4.3.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf