Gnasd

Informace o zkratce 'Gnasd'

Význam
Good night and sweet dreams
Popis
V českém překladu Dobrou noc a sladké sny. Používá se když jdete spát.
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky Gnasd byla provedena: 4.3.2015
Význam:
Good night and sweet dreams
Popis:
V českém překladu Dobrou noc a sladké sny. Používá se když jdete spát.
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky Gnasd byla provedena: 4.3.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf