H8

Informace o zkratce 'H8'

Význam
Hate
Popis

Zkratka pro nenávist.

Jazyk
nezvolen
Zkratku H8 najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky H8 byla provedena: 14.11.2019
Význam:
Hate
Popis:

Zkratka pro nenávist.

Jazyk:
nezvolen
Zkratku H8 najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky H8 byla provedena: 14.11.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf