H8U

Informace o zkratce 'H8U'

Význam
Hate You
Popis

Nesnáším tě.

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky H8U byla provedena: 4.1.2011
Význam:
Hate You
Popis:

Nesnáším tě.

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky H8U byla provedena: 4.1.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf