HND

Informace o zkratce 'HND'

Význam
Have a nice day/dreams
Popis

.Hezký den / noc.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky HND byla provedena: 25.9.2009
Význam:
Have a nice day/dreams
Popis:

.Hezký den / noc.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky HND byla provedena: 25.9.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf