HOPLAPO

Informace o zkratce 'HOPLAPO'

Význam
Hovno platná porada
Popis
Zbytečná, marná porada
Jazyk
čeština
Poslední změna zkratky HOPLAPO byla provedena: 1.10.2023
Význam:
Hovno platná porada
Popis:
Zbytečná, marná porada
Jazyk:
čeština
Poslední změna zkratky HOPLAPO byla provedena: 1.10.2023

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf