ICOCBW

Informace o zkratce 'ICOCBW'

Význam
I Could Of Course Be Wrong
Popis
mohl bych se samozřejmě mýlit
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ICOCBW byla provedena: 1.7.2006
Význam:
I Could Of Course Be Wrong
Popis:
mohl bych se samozřejmě mýlit
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ICOCBW byla provedena: 1.7.2006

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf