ICOCBW

Informace o zkratce 'ICOCBW'

Význam
I Could Of Course Be Wrong
Popis
mohl bych se samozřejmě mýlit
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ICOCBW byla provedena: 1.7.2006
Význam:
I Could Of Course Be Wrong
Popis:
mohl bych se samozřejmě mýlit
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ICOCBW byla provedena: 1.7.2006

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf