IDLY

Informace o zkratce 'IDLY'

Význam
I don't like you
Popis

Nemám tě rád.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky IDLY byla provedena: 11.12.2013
Význam:
I don't like you
Popis:

Nemám tě rád.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky IDLY byla provedena: 11.12.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf