IIRC

Informace o zkratce 'IIRC'

Význam
If I've recorded correctly
Popis
pokud si dobře pamatuji Také lze použít "If I remember correctly"
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky IIRC byla provedena: 19.4.2008
Význam:
If I've recorded correctly
Popis:
pokud si dobře pamatuji Také lze použít "If I remember correctly"
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky IIRC byla provedena: 19.4.2008

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf