IL4

Informace o zkratce 'IL4'

Význam
is looking for
Popis

Běžně se používá v amerických profilech.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky IL4 byla provedena: 14.11.2012
Význam:
is looking for
Popis:

Běžně se používá v amerických profilech.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky IL4 byla provedena: 14.11.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf