ILSHIBAMF

Informace o zkratce 'ILSHIBAMF'

Význam
I Laughed So Hard I Broke All My Furniture
Popis
Tolik jsem se nasmál, že jsem zlikvidoval svůj veškerý nábytek.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky ILSHIBAMF byla provedena: 3.12.2005
Význam:
I Laughed So Hard I Broke All My Furniture
Popis:
Tolik jsem se nasmál, že jsem zlikvidoval svůj veškerý nábytek.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky ILSHIBAMF byla provedena: 3.12.2005

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf