IMAO

Informace o zkratce 'IMAO'

Význam
In My Arogant Opinion
Popis
podle mého arogantního názoru
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky IMAO byla provedena: 17.11.2008
Význam:
In My Arogant Opinion
Popis:
podle mého arogantního názoru
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky IMAO byla provedena: 17.11.2008

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf