IMAO

Informace o zkratce 'IMAO'

Význam
In My Arogant Opinion
Popis
podle mého arogantního názoru
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky IMAO byla provedena: 17.11.2008
Význam:
In My Arogant Opinion
Popis:
podle mého arogantního názoru
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky IMAO byla provedena: 17.11.2008

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf