IMNSHO

Informace o zkratce 'IMNSHO'

Význam
In My Not So Humble Opinion
Popis
jde o derivát "IMHO" (In my humble opinion, tedy "dle mého skromného názoru"); doslovný překlad je "dle mého ne tolik skromného názoru", tedy jde o vyjádření "vlastní retrospektivy", volně možno přeložit: "jsem si tím velmi jist a nemyslím si, že najdete
Jazyk
nezvolen
Zkratku IMNSHO najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky IMNSHO byla provedena: 18.12.2004
Význam:
In My Not So Humble Opinion
Popis:
jde o derivát "IMHO" (In my humble opinion, tedy "dle mého skromného názoru"); doslovný překlad je "dle mého ne tolik skromného názoru", tedy jde o vyjádření "vlastní retrospektivy", volně možno přeložit: "jsem si tím velmi jist a nemyslím si, že najdete
Jazyk:
nezvolen
Zkratku IMNSHO najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky IMNSHO byla provedena: 18.12.2004

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf