IMNSHO

Informace o zkratce 'IMNSHO'

Význam
In My Not So Humble Opinion
Popis
jde o derivát "IMHO" (In my humble opinion, tedy "dle mého skromného názoru"); doslovný překlad je "dle mého ne tolik skromného názoru", tedy jde o vyjádření "vlastní retrospektivy", volně možno přeložit: "jsem si tím velmi jist a nemyslím si, že najdete
Jazyk
nezvolen
Zkratku IMNSHO najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky IMNSHO byla provedena: 18.12.2004
Význam:
In My Not So Humble Opinion
Popis:
jde o derivát "IMHO" (In my humble opinion, tedy "dle mého skromného názoru"); doslovný překlad je "dle mého ne tolik skromného názoru", tedy jde o vyjádření "vlastní retrospektivy", volně možno přeložit: "jsem si tím velmi jist a nemyslím si, že najdete
Jazyk:
nezvolen
Zkratku IMNSHO najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky IMNSHO byla provedena: 18.12.2004

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf