IMO

Informace o zkratce 'IMO'

Význam
In my opinion
Popis

Podle mého mínění / Dle mého názoru

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky IMO byla provedena: 4.7.2010
Význam:
In my opinion
Popis:

Podle mého mínění / Dle mého názoru

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky IMO byla provedena: 4.7.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf