IMO

Informace o zkratce 'IMO'

Význam
In my opinion
Popis

Podle mého mínění / Dle mého názoru

Jazyk
nezvolen
Zkratku IMO najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky IMO byla provedena: 4.7.2010
Význam:
In my opinion
Popis:

Podle mého mínění / Dle mého názoru

Jazyk:
nezvolen
Zkratku IMO najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky IMO byla provedena: 4.7.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf