INH

Informace o zkratce 'INH'

Význam
I Need Help
Popis

Často se pojí se zkratkou omg → OMG INH.

Potřebuji pomoc.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky INH byla provedena: 24.2.2010
Význam:
I Need Help
Popis:

Často se pojí se zkratkou omg → OMG INH.

Potřebuji pomoc.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky INH byla provedena: 24.2.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf