ISTR

Informace o zkratce 'ISTR'

Význam
I Seem To Recall
Popis

Pokud se dobře pamatuji, vzpomínám si.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky ISTR byla provedena: 4.1.2011
Význam:
I Seem To Recall
Popis:

Pokud se dobře pamatuji, vzpomínám si.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky ISTR byla provedena: 4.1.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf