IWUB

Informace o zkratce 'IWUB'

Význam
i whisp you back
Popis

Odepišu ti zpět (až se vrátím ke klávesnici).

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky IWUB byla provedena: 12.1.2010
Význam:
i whisp you back
Popis:

Odepišu ti zpět (až se vrátím ke klávesnici).

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky IWUB byla provedena: 12.1.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf