Ily

Informace o zkratce 'Ily'

Význam
I Love You / I Like You / I Leave You
Popis

Miluji tě. / Mám tě rád.

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky Ily byla provedena: 28.7.2019
Význam:
I Love You / I Like You / I Leave You
Popis:

Miluji tě. / Mám tě rád.

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky Ily byla provedena: 28.7.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf