Ilysmf

Informace o zkratce 'Ilysmf'

Význam
I love you so much forever
Popis

Miluju tě navždy

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky Ilysmf byla provedena: 30.8.2018
Význam:
I love you so much forever
Popis:

Miluju tě navždy

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky Ilysmf byla provedena: 30.8.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf