Imy

Informace o zkratce 'Imy'

Význam
I miss you
Popis
chybíš mi , postrádám tě
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky Imy byla provedena: 3.5.2009
Význam:
I miss you
Popis:
chybíš mi , postrádám tě
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky Imy byla provedena: 3.5.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf