JFC

Informace o zkratce 'JFC'

Význam
Jesus Fucking Chris
Popis
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky JFC byla provedena: 4.10.2014
Význam:
Jesus Fucking Chris
Popis:
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky JFC byla provedena: 4.10.2014

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf