JFGI

Informace o zkratce 'JFGI'

Význam
Just Fucking Google It
Popis

Překlad: Tak si to k***a vygoogli.

Zkratka pobízí k využití internetového vyhledávače Google.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky JFGI byla provedena: 7.10.2018
Význam:
Just Fucking Google It
Popis:

Překlad: Tak si to k***a vygoogli.

Zkratka pobízí k využití internetového vyhledávače Google.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky JFGI byla provedena: 7.10.2018

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf