JK

Informace o zkratce 'JK'

Význam
just kidding
Popis
Jen si dělám srandu.
Jazyk
angličtina
Zkratku JK najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky JK byla provedena: 1.5.2020
Význam:
just kidding
Popis:
Jen si dělám srandu.
Jazyk:
angličtina
Zkratku JK najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky JK byla provedena: 1.5.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf