JOOTT

Informace o zkratce 'JOOTT'

Význam
Just one of those things
Popis
Jen jedna z těchto věcí
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky JOOTT byla provedena: 26.2.2009
Význam:
Just one of those things
Popis:
Jen jedna z těchto věcí
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky JOOTT byla provedena: 26.2.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf