JSNM

Informace o zkratce 'JSNM'

Význam
Just Stark Naked Magic
Popis
je to prostě jasné kouzlo
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky JSNM byla provedena: 19.10.2001
Význam:
Just Stark Naked Magic
Popis:
je to prostě jasné kouzlo
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky JSNM byla provedena: 19.10.2001

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf