K3U

Informace o zkratce 'K3U'

Význam
I love you
Popis

Miluji tě

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky K3U byla provedena: 12.10.2015
Význam:
I love you
Popis:

Miluji tě

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky K3U byla provedena: 12.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf