K3U

Informace o zkratce 'K3U'

Význam
I love you
Popis

Miluji tě

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky K3U byla provedena: 12.10.2015
Význam:
I love you
Popis:

Miluji tě

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky K3U byla provedena: 12.10.2015

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf