L8

Informace o zkratce 'L8'

Význam
Lejt
Popis

kalit,pít

Jazyk
nezvolen
Zkratku L8 najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky L8 byla provedena: 26.10.2012
Význam:
Lejt
Popis:

kalit,pít

Jazyk:
nezvolen
Zkratku L8 najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky L8 byla provedena: 26.10.2012

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf