LFG

Informace o zkratce 'LFG'

Význam
Looking for a group
Popis

Hledám partu, skupinu.

Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky LFG byla provedena: 1.1.2017
Význam:
Looking for a group
Popis:

Hledám partu, skupinu.

Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky LFG byla provedena: 1.1.2017

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf