LMAO

Informace o zkratce 'LMAO'

Význam
laughing my arse (ass) off
Popis
podělám se smíchy
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky LMAO byla provedena: 30.11.2019
Význam:
laughing my arse (ass) off
Popis:
podělám se smíchy
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky LMAO byla provedena: 30.11.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf