LOLWKASF

Informace o zkratce 'LOLWKASF'

Význam
Laughing Out Loud While Keeping A Straight Face
Popis

Směju se hlasitě bez mimického projevu.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky LOLWKASF byla provedena: 20.1.2013
Význam:
Laughing Out Loud While Keeping A Straight Face
Popis:

Směju se hlasitě bez mimického projevu.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky LOLWKASF byla provedena: 20.1.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf