LQTM

Informace o zkratce 'LQTM'

Význam
Laughing quietly to myself
Popis

Smát se tiše sám pro sebe, alternativa k výrazu lol.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky LQTM byla provedena: 17.11.2010
Význam:
Laughing quietly to myself
Popis:

Smát se tiše sám pro sebe, alternativa k výrazu lol.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky LQTM byla provedena: 17.11.2010

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf