LSHMSFOAIDMT

Informace o zkratce 'LSHMSFOAIDMT'

Význam
Laughed So Hard My Sombrero Fell Off and I Dropped My Taco
Popis

Směju se tak moc, až mi spadlo sombrero a upustil jsem svoje taco.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky LSHMSFOAIDMT byla provedena: 22.11.2011
Význam:
Laughed So Hard My Sombrero Fell Off and I Dropped My Taco
Popis:

Směju se tak moc, až mi spadlo sombrero a upustil jsem svoje taco.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky LSHMSFOAIDMT byla provedena: 22.11.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf