LSHMSFOAIDMT

Informace o zkratce 'LSHMSFOAIDMT'

Význam
Laughed So Hard My Sombrero Fell Off and I Dropped My Taco
Popis

Směju se tak moc, až mi spadlo sombrero a upustil jsem svoje taco.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky LSHMSFOAIDMT byla provedena: 22.11.2011
Význam:
Laughed So Hard My Sombrero Fell Off and I Dropped My Taco
Popis:

Směju se tak moc, až mi spadlo sombrero a upustil jsem svoje taco.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky LSHMSFOAIDMT byla provedena: 22.11.2011

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf