LTT

Informace o zkratce 'LTT'

Význam
Linus tech tips
Popis
Jazyk
nezvolen
Zkratku LTT najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky LTT byla provedena: 12.5.2019
Význam:
Linus tech tips
Popis:
Jazyk:
nezvolen
Zkratku LTT najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky LTT byla provedena: 12.5.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf