LYMG

Informace o zkratce 'LYMG'

Význam
Love you my gold
Popis

Miluji tě moje zlato, vyznání lásky.

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky LYMG byla provedena: 20.6.2013
Význam:
Love you my gold
Popis:

Miluji tě moje zlato, vyznání lásky.

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky LYMG byla provedena: 20.6.2013

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf