Loml

Informace o zkratce 'Loml'

Význam
Love of my life
Popis
Láska mého života
Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky Loml byla provedena: 31.3.2019
Význam:
Love of my life
Popis:
Láska mého života
Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky Loml byla provedena: 31.3.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf