MEGO

Informace o zkratce 'MEGO'

Význam
My Eyes Glaze Over
Popis
Mé oči zeskelnatěly
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky MEGO byla provedena: 19.10.2001
Význam:
My Eyes Glaze Over
Popis:
Mé oči zeskelnatěly
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky MEGO byla provedena: 19.10.2001

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
RIP
SD
tj
tk
wtf