MFW

Informace o zkratce 'MFW'

Význam
My face when
Popis

Můj výraz,když...

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky MFW byla provedena: 26.6.2019
Význam:
My face when
Popis:

Můj výraz,když...

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky MFW byla provedena: 26.6.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
KR
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf