MFW

Informace o zkratce 'MFW'

Význam
My face when
Popis

Můj výraz,když...

Jazyk
angličtina
Poslední změna zkratky MFW byla provedena: 26.6.2019
Význam:
My face when
Popis:

Můj výraz,když...

Jazyk:
angličtina
Poslední změna zkratky MFW byla provedena: 26.6.2019

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf