MGL

Informace o zkratce 'MGL'

Význam
my good life
Popis
můj svět je dobrej
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky MGL byla provedena: 24.7.2009
Význam:
my good life
Popis:
můj svět je dobrej
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky MGL byla provedena: 24.7.2009

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
FO
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf