ML

Informace o zkratce 'ML'

Význam
Much Love
Popis
Hodně lásky
Jazyk
angličtina
Zkratku ML najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ML byla provedena: 24.5.2016
Význam:
Much Love
Popis:
Hodně lásky
Jazyk:
angličtina
Zkratku ML najdete také v následujících kategoriích:
Poslední změna zkratky ML byla provedena: 24.5.2016

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cc
CD
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
eu
FA
FO
fy
FYI
JJ
lol
LU
MG
NB
ND
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
PPP
RIP
SD
tj
tk
wtf