NCMNT

Informace o zkratce 'NCMNT'

Význam
no comment
Popis
bez komentáře
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky NCMNT byla provedena: 29.6.2007
Význam:
no comment
Popis:
bez komentáře
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky NCMNT byla provedena: 29.6.2007

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Chatovací zkratky'
AS
BG
BTW
cs
CU
dd
dk
DNS
DS
etc
EU
FA
fy
FYI
H
JJ
KR
lol
LU
LV
MG
mt
NB
ND
ns
ok
OMG
OP
pc
PM
PN
POV
pp
SD
tj
tk
wtf